ሥነ ፆታዊ ግንኙነቶችን በመለወጥ በደጋማ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የሚኖሩ የትናንሽ አመንዣኪ የቤት እንስሳት አርቢ ገበሬዎች የሚደርስባቸውን ከእንስሳት ወደ ሰው የሚተላለፉ በሽታዎችን አደጋ መቀነስ ለማኅበረሰብ ውይይት አመቻቾች የተዘጋጀ መመሪያ