የአፍሪካ ራይዚንግ (Africa RISING) ፕሮጀክት በኢትዮጵያ ደጋማ ቦታወች ላይ እያካሄዳቸው ያሉ የሰብል ልማትን ማሳደግ እና ማስፋፋት የሚያአስችሉ ምርጥ ተሞክሮዎች