Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến sự ưa thích thịt lợn, lựa chọn kênh bán lẻ thịt lợn và thực hành an toàn thực phẩm của người tiêu dùng