Covid-19 và nông hộ quy mô nhỏ: tác động từ làn sóng dịch đầu tiên tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La