Pirojeektii Afirkaa Raayiziingiitiin (Africa RISING) Hojiilee Baddaalee Itiyoophiyaatti Babal’ina Qorannoo Nyaata fi Dirree Dheedichaa Beelladaa Irratti Gaggeeffamaa Jjiran keessaa Hojiilee Bu’a Qabeessumma fi Fakkeenyummaa qaban