ABE-induced PDGFD start codon silencing unveils new insights into the genetic architecture of sheep fat tails

Citation

Kalds, P., Shuhong Huang, Siyuan Xi, Yumeng Fang, Yawei Gao, Shiwei Zhou, Kexin Sun, Chao Li, Bei Cai, Yao Liu, Yige Ding, Qifang Kou, Tad Sonstegard, Petersen, B., Kemp, S., Baohua Ma, Jian-Lin Han, Yulin Chen and Xiaolong Wang. 2023. ABE-induced PDGFD start codon silencing unveils new insights into the genetic architecture of sheep fat tails. Journal of Genetics and Genomics

Authors

 • Kalds, P.
 • Shuhong Huang
 • Siyuan Xi
 • Yumeng Fang
 • Yawei Gao
 • Shiwei Zhou
 • Kexin Sun
 • Chao Li
 • Bei Cai
 • Yao Liu
 • Yige Ding
 • Qifang Kou
 • Tad Sonstegard
 • Petersen, B.
 • Kemp, Stephen J.
 • Baohua Ma
 • Han Jianlin
 • Yulin Chen
 • Xiaolong Wang