Markhor-derived introgression of a genomic region encompassing PAPSS2 confers high-altitude adaptability in Tibetan goats

Citation

Chao Li, Yujiang Wu, Bingchun Chen, Yudong Cai, Jiazhong Guo, Leonard, A.S., Kalds, P., Shiwei Zhou, Jingchen Zhang, Ping Zhou, Shangqu Gan, Ting Jia, Tianchun Pu, Langda Suo, Yan Li, Ke Zhang, Lan Li, Purevdorj, M., Xihong Wang, Ming Li, Yu Wang, Yao Liu, Shuhong Huang, Sonstegard, T., Ming-Shan Wang, Kemp, S., Pausch, H., Yulin Chen, Jian-Lin Han, Yu Jiang and Xiaolong Wang. 2022. Markhor-derived introgression of a genomic region encompassing PAPSS2 confers high-altitude adaptability in Tibetan goats. Molecular Biology and Evolution msac253.

Authors

 • Chao Li
 • Yujiang Wu
 • Bingchun Chen
 • Yudong Cai
 • Kalds, P.
 • Shiwei Zhou
 • Jingchen Zhang
 • Ping Zhou
 • Shangqu Gan
 • Ting Jia
 • Tianchun Pu
 • Langda Suo
 • Yan Li
 • Ke Zhang
 • Lan Li
 • Purevdorj, M.
 • Xihong Wang
 • Ming Li
 • Yu Wang
 • Yao Liu
 • Shuhong Huang
 • Sonstegard, T.
 • Ming-Shan Wang
 • Kemp, Stephen J.
 • Pausch, H.
 • Yulin Chen
 • Han Jianlin
 • Yu Jiang
 • Xiaolong Wang