Fecal microbiota was reshaped in UCP1 knock-in pigs via the Adipose-Liver-Gut Axis and contributed to less fat deposition

Citation

Jianfei Pan, Linya Chui, Tianxia Liu, Qiantao Zheng, Xuexue Liu, Lulu Liu, Ying Zhao, Lilan Zhang, Min Song, Han, J., Jiaojiao Huang, Chaohua Tang, Cong Tao, Jianguo Zhao and Yanfang Wang. 2023. Fecal microbiota was reshaped in UCP1 knock-in pigs via the Adipose-Liver-Gut Axis and contributed to less fat deposition. Microbiology Spectrum

Authors

 • Jianfei Pan
 • Linya Chui
 • Tianxia Liu
 • Qiantao Zheng
 • Xuexue Liu
 • Lulu Liu
 • Ying Zhao
 • Lilan Zhang
 • Min Song
 • Han Jianlin
 • Jiaojiao Huang
 • Chaohua Tang
 • Cong Tao
 • Jianguo Zhao
 • Yanfang Wang