Bảo vệ sức khỏe con người thông qua cách tiếp cận Một sức khỏe

Citation

ILRI. 2022. Bảo vệ sức khỏe con người thông qua cách tiếp cận Một sức khỏe. Profile prepared for Vietnam Priority Country Program. Nairobi, Kenya: ILRI.

Authors

  • International Livestock Research Institute