Publications Archive

ILRI publication cover

Population genomic analysis provides evidence of the past success and future potential of South China tiger captive conservation

 • Chen Wang
 • Dong Dong Wu
 • Yao Hua Yuan
 • Meng Cheng Yao
 • Han Jianlin
 • Ya Jiang Wu
 • Fen Shan
 • Wan Ping Li
 • Jun Qiong Zhai
 • Mian Huang
 • Shi Ming Peng
 • Qin Hui Cai
 • Jian Yi Yu
 • Qun Xiu Liu
 • Zhao Yang Liu
 • Lin Xiang Li
 • Ming Sheng Teng
 • Wei Huang
 • Jun Ying Zhou
 • Chi Zhang
 • Wu Chen
 • Xiao Long Tu

Chromosome-level genome assembly of the Muscovy duck provides insight into fatty liver susceptibility

 • Xu, Ming-Min
 • Gu, Li-Hong
 • Lv, Wan-Yue
 • Duan, Sheng-Chang
 • Li, Lian-Wei
 • Du, Yuan
 • Lu, Li-Zhi
 • Zeng, Tao
 • Hou, Zhuo-Cheng
 • Ma, Zhanshan Sam
 • Chen, Wei
 • Adeola, A.C.
 • Han Jianlin
 • Xu, Tie-Shan
 • Dong, Yang
 • Zhang, Ya-Ping
 • Peng, Min-Sheng

High pathogenicity of a Chinese NADC34-like PRRSV on pigs

 • Yuan, L.
 • Zhu, Z.
 • Fan, J.
 • Liu, P.
 • Li, Y.
 • Li, Q.
 • Sun, Z.
 • Yu, X.
 • Hu Suk Lee
 • Tian, K.
 • Li, X.

A single-nucleotide mutation within the TBX3 enhancer increased body size in Chinese horses

 • Xuexue Liu
 • Yanli Zhang
 • Wujun Liu
 • Yefang Li
 • Jianfei Pan
 • Yabin Pu
 • Han Jianlin
 • Orlando, L.
 • Yuehui Ma
 • Lin Jiang

ILRI East and Southeast Asia Newsletter, Issue 11, January-June 2022

 • International Livestock Research Institute
ILRI publication cover

Missing puzzle piece for the origins of domestic chickens [Correspondence]

 • Penga, M.-S.
 • Han Jianlin
 • Zhanga, Ya-Ping

Markhor-derived introgression of a genomic region encompassing PAPSS2 confers high-altitude adaptability in Tibetan goats

 • Chao Li
 • Yujiang Wu
 • Bingchun Chen
 • Yudong Cai
 • Kalds, P.
 • Shiwei Zhou
 • Jingchen Zhang
 • Ping Zhou
 • Shangqu Gan
 • Ting Jia
 • Tianchun Pu
 • Langda Suo
 • Yan Li
 • Ke Zhang
 • Lan Li
 • Purevdorj, M.
 • Xihong Wang
 • Ming Li
 • Yu Wang
 • Yao Liu
 • Shuhong Huang
 • Sonstegard, T.
 • Ming-Shan Wang
 • Kemp, Stephen J.
 • Pausch, H.
 • Yulin Chen
 • Han Jianlin
 • Yu Jiang
 • Xiaolong Wang

Risk factors for the delayed viral clearance in COVID-19 patients

 • Chen, X.
 • Hu, W.
 • Yang, M.
 • Ling, J.
 • Zhang, Y.
 • Deng, L.
 • Li, J.
 • Lundkvist, Å.
 • Lindahl, Johanna F.
 • Xiong, Y.
ILRI publication cover

New China swine fever strains point to unlicensed vaccines

 • Patton, Dominique