China

This page brings together ILRI and partner resources on China. It shows information on projects, news items, research outputs, video materials and presentations as well as ILRI people working in the country.

ILRI STAFF

Edward Okoth

Edward Okoth

Senior Scientist - Epidemiologist

You may also like

Issue 13 of ILRI East and Southeast Asia newsletter out now

Publication updates from ILRI East and Southeast Asia, July-December 2022

Publications update from ILRI East and Southeast Asia, January-June 2022

Issue 11 of ILRI East and Southeast Asia newsletter out now

Publications update from ILRI East and Southeast Asia, July-December 2021

ILRI News

Scientists identify genomic regions controlling important genetic traits for Napier grass

Issue 10 of ILRI East and Southeast Asia newsletter out now

Related Publications

Tetracyclines uptake from irrigation water by vegetables: Accumulation and antimicrobial resistance risks

 • Gudda, Fredrick
 • Odinga, E.S.
 • Tang, L.
 • Waigi, M.G.
 • Wang, J.
 • Abdalmegeed, D.
 • Gao, Y.

Population genomic analysis provides evidence of the past success and future potential of South China tiger captive conservation

 • Chen Wang
 • Dong Dong Wu
 • Yao Hua Yuan
 • Meng Cheng Yao
 • Han Jianlin
 • Ya Jiang Wu
 • Fen Shan
 • Wan Ping Li
 • Jun Qiong Zhai
 • Mian Huang
 • Shi Ming Peng
 • Qin Hui Cai
 • Jian Yi Yu
 • Qun Xiu Liu
 • Zhao Yang Liu
 • Lin Xiang Li
 • Ming Sheng Teng
 • Wei Huang
 • Jun Ying Zhou
 • Chi Zhang
 • Wu Chen
 • Xiao Long Tu

Markhor-derived introgression of a genomic region encompassing PAPSS2 confers high-altitude adaptability in Tibetan goats

 • Chao Li
 • Yujiang Wu
 • Bingchun Chen
 • Yudong Cai
 • Kalds, P.
 • Shiwei Zhou
 • Jingchen Zhang
 • Ping Zhou
 • Shangqu Gan
 • Ting Jia
 • Tianchun Pu
 • Langda Suo
 • Yan Li
 • Ke Zhang
 • Lan Li
 • Purevdorj, M.
 • Xihong Wang
 • Ming Li
 • Yu Wang
 • Yao Liu
 • Shuhong Huang
 • Sonstegard, T.
 • Ming-Shan Wang
 • Kemp, Stephen J.
 • Pausch, H.
 • Yulin Chen
 • Han Jianlin
 • Yu Jiang
 • Xiaolong Wang
ILRI publication cover

Missing puzzle piece for the origins of domestic chickens [Correspondence]

 • Penga, M.-S.
 • Han Jianlin
 • Zhanga, Ya-Ping

Chromosome-level genome assembly of the Muscovy duck provides insight into fatty liver susceptibility

 • Xu, Ming-Min
 • Gu, Li-Hong
 • Lv, Wan-Yue
 • Duan, Sheng-Chang
 • Li, Lian-Wei
 • Du, Yuan
 • Lu, Li-Zhi
 • Zeng, Tao
 • Hou, Zhuo-Cheng
 • Ma, Zhanshan Sam
 • Chen, Wei
 • Adeola, A.C.
 • Han Jianlin
 • Xu, Tie-Shan
 • Dong, Yang
 • Zhang, Ya-Ping
 • Peng, Min-Sheng

High pathogenicity of a Chinese NADC34-like PRRSV on pigs

 • Yuan, L.
 • Zhu, Z.
 • Fan, J.
 • Liu, P.
 • Li, Y.
 • Li, Q.
 • Sun, Z.
 • Yu, X.
 • Hu Suk Lee
 • Tian, K.
 • Li, X.